MARKNADSPLANERING

För att skapa framgång i ett företag krävs en framgångsrik marknadsbearbetning. Olika typer av produkter/tjänster kräver olika typer av marknadsplanering.

Frågeställningar som kan vara av värde att diskutera:

  • Vilka är företagets värdegrunder som vi vill profilera?
  • Vilken kundgrupp vänder vi oss till?
  • Hur stort geografiskt upptagningsområde har vi och vill vi ha?
  • Vilka är de mest attraktiva produkterna i sortimentet?
  • Hur paketera produkten/tjänsten?
  • Har vi material (broschyrer, video, webb, mm) som stödjer?
  • Är vi aktiva i vår försäljning och behöver vi utbilda fler säljare?

Genom att en eller flera marknadsplaner skapas blir det tydligare vad företaget vill såväl kort- som långsiktigt samtidigt som det underlättar förankringen i organisationen. Ett upplägg för en aktiv försäljning och marknadsbearbetning kan sedan tas fram.