PROJEKTLEDNING

Erbjuder projektledning för projekt som kräver hög beslutsamhet och drivkraft. Innehar god kompetens inom ekonomi och juridik, viktiga egenskaper i många projektärenden med tighta tidplaner och högt tempo.

Arbetat de senaste åren framförallt med projekt inom produktutveckling och marknadsföring. Ofta i egenskap av den som realiserat idén/produkten från beställarens sida. Inom produktutveckling arbetat med såväl konstruktörer som industridesigners bl.a. utvecklat en touchscreen baserad på lättförståeliga symboler, vilket underlättar för produkter som marknadsförs på den internationella marknaden. Marknadsföringsprojekt i form av säljetableringar utomlands, varuhusuppbyggnad, säljstödsprogram, planering av mässmontrar och marknadsaktiviteter.

 

Har möjlighet att arbeta med projekt såväl i Sverige som utomlands.

ELLiTs styrkor i projektarbetet

  • Hög målfokusering
  • Ser till helheten
  • Snabb uppfattningsförmåga
  • Drivkraft och stresstålighet
  • God kommunikation och förankring
  • Ekonomisk förståelse