STYRELSEUPPDRAG

ELLiT är tillgänglig för uppdrag såväl i Sverige som Internationellt. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vikten läggs på att ELLiT kan tillföra kompetens och erfarenhet inom de områden som styrelsen har behov av. Uppdrag med avsikten att maximera kortsiktiga avkastningar kommer ej att antas.

 

Natsue Asai-Ellesson  natsue               FLIK: CV

Mina styrkor i styrelsesammanhang:

 • Hög uppfattningsförmåga
 • Bra på att se helheter
 • Lätt att hitta strukturer
 • Utvecklingsbenägen
 • Bred erfarenhet ifrån alla områden i ett producerande
  företag med egen marknadsorganisation
 • Arbetat såväl i mindre som multinationella bolag
 • Fötterna på jorden

 

AVSLUTADE  UPPDRAG:

Ewes Ferroal AB i Eslöv  (moderbolag Ewes Stålfjäder AB i Bredaryd) 2012- 2014
Ledamot
www.ewes.com

Ewes Ferroal tillverkar kedjetransportörer, skruvar och elevatorer till värmeverk, pappersbruk och smältverk. Moderbolaget Ewes Stålfjäder AB är marknadsledande inom stjålfjäder sidan och har synergi med Ewes Ferroal genom sitt sortiment av slangkorgar och elektroder till rökfilteranläggningar

Eolus Vind AB med huvudkontor i Hässleholm 2009-2013
Ledamot
www.eolusvind.com

Eolus är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

Glimek AB 1998-2011

Ledamot och Verkställande direktör

www.glimek.se

Utvecklar och säljer bagerimaskiner för blandning, hantering och uppslagning av jästa degämnen. Alla projekt anpassas till kundens behov och med egen produktutveckling och produktion i huset erhåller kunden en snabb och god service

Sveba-Dahlen AB 2003-2011
Ledamot
www.sveba-dahlen.se

Sveba-Dahlen utvecklar, marknadsför och tillverkar bland annat ugnar och jässkåp för både små och stora bagerier, butiksbageri och pizzerior, restauranger och storkök.

Teknikföretagen i Sverige 2008-2011
Teknikarbetsgivarna i Sverige 2008-2011
Ledamot samt 2010/11 även i AU
www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen representerar mer än 3500 teknikföretag - Sveriges viktigaste företag. Våra medlemmar verkar inom flera områden. Telekommunikation, metallindustri, elektronik, industrimaskiner, datateknik, elkraft, instrumentteknik, optik, bilar, transporter och mycket annat.

Föreningen Teknikföretagen i Sverige tillvaratar medlemmarnas intressen genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om teknikföretags betydelse för ekonomi och tillväxt. Teknikarbetsgivarna är den del som tecknar kollektivavtal.

 

TILLGÄNGLIG FÖR NYA UPPDRAG

 • Ingen begränsning geografiskt
 • Öppen även för internationella uppdrag
 • Referenser lämnas på begäran