AFFÄRSUTVECKLING

 Varje företag har byggts upp på affärsidé som efter hand utvecklats och gjort företaget till vad det är idag. För vissa har vägen varit enkel och rak med ett klart mål i sikte medans för andra lite krokigare och med känslan att fortfarande inte hittat riktigt fram. Genom att skapa en karta som beskriver nuläget och komplettera med en målbild vart företaget vill nå blir det ofta enklare att diskutera vilka vägar som bär dit. Den kortaste, den snabbaste eller kanske den minst riskfyllda? Beroende på företagets resurser, organisation och möjligheter utarbetas sedan en affärsplan.

Frågeställningar som kan vara av värde att diskuteras:

  • Vilken är företagets affärsidé? Håller den långsiktigt?
  • Vilka är produkternas styrkor och vilket förädlingsvärde erbjuder vi kunden?
  • Vilka är våra kunder och vilken servicegrad vill kunden ha?
  • Finns det behov att skapa eller förändra företagskulturen?
  • Behov av finansiering eller samarbetspartners för tillväxt?

Affärsutveckling bygger på ett långsiktigt samarbete över tiden. En förutsättning är att lära känna företaget och dess värderingar.

Ett startpaket för arbetet med affärsutveckling i ett företag kan vara en dags analys och genomgång av verksamheten och därefter en dags utvärdering tillsammans med ledningsgrupp, styrelse och/eller ägare.