MENTORSKAP

Erbjuder mentorskap för chefer i ledande befattningar som vill ha ett bollplank eller en kvalificerad rådgivare för att utveckla verksamheten. Även coaching på det personliga planet för den som vill skapa en bättre balans i livet. 

Områden för mentorskap kan vara

  • Utveckla nya segment eller arbeta vidare med core-business.
  • Analysera företaget i ekonomiska tal, bl.a. genomgång av produktkalkylen
  • Utveckling av mig och mina medarbetare samt hur skapa en effektivare organisation som samtidigt trivs bra tillsammans
  • Paketera" produkter/tjänster så att de bättre möter kundens behov
  • Definiera hur ni vill jobba med att få nya kunder och behålla befintliga

När det gäller det personliga planet så styrs upplägget av var och ens individuella behov.

Många gånger handlar det om att få prata av sig och ventilera saker med någon som varit med i en liknande situation. Kan också t.ex. handla om att komma i fysisk form, planera och strukturera sin tid, ökad självkänsla och skapa tid för sina nära o kära.

Diskretion är honnörsord när det gäller mentorskapet.