UTBILDNING

 

ELLiT erbjuder följande utbildningar

Personlig utveckling och Teambuilding
  
Företagsanpassad kurs 3 tim

Kursen erbjuder Dig och dina medarbetare en stund av reflektion över hur vi är olika som människor samt hur vi kan använda det för att utveckla samarbetet i ett företag. Vi skickar också med några verktyg avseende bl.a. mötesdisciplin och veckoplanering som kan underlätta på vägen.

Ledningsgruppens utveckling och arbetsform
  
Företagsanpassad kurs 3 tim

Kursen riktar sig till företag som nyligen skapat en ledningsgrupp eller har en befintlig med en ambition att "höja nivån" på de frågeställningar och områden som behandlas. Ökad delaktighet hos deltagarna ökar förutsättningen för en väl fungerande ledningsgrupp.

Verksamhetsutveckling
  
Företagsanpassad kurs 4 tim

Kursen visar ett strukturellt upplägg för utvecklingen av verksamheter. Den riktar sig till företag som är intresserade att analysera och se möjligheter för tillväxt i den nuvarande verksamheten. Kursen har som målsättning att belysa olika områden och frågeställningar som kan vara avgörande för ett företags framgångar.

Marknadsverktygen i företaget
  
Företagsanpassad kurs 3 tim

Kursen belyser viktiga områden för en lyckad marknadsföring och marknadsbearbetning. En fråga är om vi alltid levererar vad kunden förväntar sig och vill ha.

Organisationsutveckling
  
Företagsanpassad kurs 3 tim

Trivsel på jobbet skapar en trygg miljö och ett bra utvecklingsklimat. Kursen vill belysa hur vi kan se möjligheter i vår organisation och hur vi får medarbetaren att utvecklas.